China

PTC International Limited
1712 Kodak House II
North Point, Hong Kong SAR China,

Phone: +852-2827-9977
Fax: +852-2519-6180
Email: general@ptc.com.hk


Wuhan Tianhong Inst. Co., Ltd.
Garden, No.11 Huashiyuan North Rd.,
Wuhan, China

Phone: +86-27-8792-6270
Fax: +86-27-8792-6270
Email: kobe1983210@163.com


Tianjin Favourite Technologies Co. Ltd.
No. 701, 5th Gate, Yuxing Xili, Hongqiao District,
Tianjin, China

Contact: Mr. Miao Yu (苗雨)
Email: miaoyuak47@163.com
Phone: +86 136 8213 5269